Het huwelijk is in de westerse beschavingskring en een groot deel van de niet-westerse beschavingen een wettelijk geregelde, formele samenlevingsvorm voor het leven die de fundering vormt van de meeste gezinnen en die meer in het algemeen van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder seksuele relaties en familieverbanden. De precieze definitie van het huwelijk is afhankelijk van de historische en culturele context. Wereldwijd komen monogame, heteroseksuele huwelijken het meest voor, gevolgd door polygamie (een verbintenis van één man met meerdere vrouwen). Bron: Wikipedia
De vereniging Buitengewoon Amtenaren van de Burgerlijke Stand in de Provincie Groningen beoogt een samenbindende factor te kunnen vervullen tussen alle buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de provincie Groningen. Het is de bedoeling jaarlijks een informatieve jaarvergadering te houden met o.a. een aan het beroep gerelateerde spreker en een iets luchtiger voordracht. Verder fungeert de vereniging als ´vraagbaak´ voor aan het beroep gerelateerde problemen. Ook organiseren we jaarlijks een andere activiteit die ook weer gerelateerd is aan de functie die we allemaal uitoefenen (workshop, rondleiding, bezoek bijzondere trouwzaal, e.a.). Hiervoor kunnen belangstellende leden zich inschrijven en zal er een eigen bijdrage gevraagd worden. Deze activiteit zal elk jaar in een andere gemeente plaatsvinden. Van deze gemeente vragen we dan ook een bijdrage aan de onkosten. De provincie heeft momenteel 23 gemeenten. Tweemaal per jaar geven we, bij voldoende kopij, een informatieblad uit onder de naam BABSENNIEUWS. Een boekje met lievelingsgedichten van de Babsen hebben we reeds uitgegeven.